Activiteiten van de heemkring "De Zwalm"

 

1. Uitbrengen van het tijdschrift "De Zwalmgalm"

heemkring logo

In januari 1996 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift van de heemkundekring ‘de Zwalm’. Het tijdschrift heette toen nog, ‘de Zwalmbode’. 
Teneinde naamsverwarring te voorkomen met een ander Brakels tijdschrift, werd vanaf nr. 2 gekozen voor de naam ‘de Zwalmgalm’. 

In de Zwalmgalm worden artikelen gepubliceerd over het verre en minder verre Zwalmse verleden. Getracht wordt een diversiteit aan artikelen te brengen. De artikelen worden aangeleverd door leden, bestuursleden, gastschrijvers en geïnteresseerde derden.

Er verschijnen vier nummers per jaar. Elk nummer telt ongeveer 30 bladzijden.
De oplage bedraagt op dit ogenblik (14e jaargang) 365 exemplaren.

De redactie van ‘De Zwalmgalm’ staat open voor suggesties en commentaar op de inhoud van de gepubliceerde artikelen. Gastschrijvers die een bijdrage willen leveren, zijn steeds welkom.

Meer info.

 

2. Het verzorgen en verdelen van publicaties

Meilegem

 

Het bestuur van de heemkundekring streeft er naar in eigen beheer artikelen van grotere omvang te publiceren. Dit gebeurt o.a. door het uitbrengen van speciale themanummers van "De Zwalmgalm" of door het uitgeven van heemkundige boekwerken.
Ook streven we er naar herdrukken uit te geven van vroeger verschenen boekwerken, waar niet langer copyright op rust.
Een lijst van gepubliceerde werken treft u op deze website aan in de map "Publicaties" en in de map “De Zwalmgalm ”.

 

3. Het inrichten van een eigen Zwalms heemkundig archief en documentatieruimte.

 

 

De doelstelling van de heemkundekring is mede hierin gelegen dat wij het Zwalmse verleden en heden in kaart wensen te brengen door een archief en een documentatieruimte in te richten.
In ons archief in opbouw worden typische voorwerpen die in het verleden in de Zwalmstreek werden gebruikt verzameld en gearchiveerd. Momenteel is de vereniging reeds in het bezit van een groot scala van landbouw- en timmerliedengereedschap. De collectie wordt telkens aangevuld door schenkingen en giften. Een klein gebaar, kan voor de heemkundekring een grote aanwinst zijn.
In ons documentatiecentrum kunt u artikelen aantreffen over Zwalm. Voorts worden doodsbrieven, bidprentjes, etc. verzameld.
Het archief en documentatieruimte is alleen toegankelijk na afspraak met een van onze bestuursleden en is ondergebracht in de vroegere gemeenteschool aan de Franskouter te St. Denijs-Boekel.

 

4. Organiseren of mede organiseren van tentoonstellingen

Jaarlijks worden door de heemkring een of meerdere tentoonstellingen georganiseerd. Dit gebeurt in eigen beheer of in samenwerking met een zustervereniging of een andere culturele organisatie.

De geplande tentoonstellingen kan u vinden onder de rubriek "Agenda"

Een overzicht van vroegere tentoonstellingen vindt u hier.

tentoonstelling

   
5. Het organiseren van voordrachten en spreekbeurten


podium 2
Jaarlijks organiseert de heemkring een of meer voordrachten of spreekbeurten, o.a. ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie.
De geplande voordrachten zijn terug te vinden onder de rubriek "Agenda".
Diverse uitmuntende sprekers hebben het spreekgestoelte tijdens de voorbije jaren reeds beklommen.
   
6. Het (mede) organiseren van heemkundige en/of geschiedkundige uitstappen in binnen- en buitenland


De activiteiten van de heemkring beperken zich niet enkel tot de studie en de exploratie van de Zwalmstreek, er staan ook uitstappen of excursies op het programma.
Geplande excursies zijn terug te vinden onder de rubriek "Agenda".
Het relaas van enkele geslaagde uitstappen uit het verleden is hier te vinden.

 

7. Deelname aan de cultuurraad van Zwalm


Brochure

De heemkring speelt een actieve rol in de heropgerichte cultuurraad van Zwalm.
Door deelname aan de vergaderingen en participatie aan verschillende werkgroepen, komen de doelstellingen van de heemkundekring ruim aan bod.

Lees meer - klik hier

 

8. Oorkonde geslaagde restauraties


Vinkemolen

Het uitreiken van oorkondes geslaagde restauraties is een jaarlijks initiatief van “Heemkunde Oost-Vlaanderen”.
De heemkring had reeds het voorrecht om verschillende Zwalmse realisaties met succes voor te dragen.


 

   
9. Andere activiteiten


  De heemkring en de leden van de heemkring zijn geen wereldvreemden. Waar mogelijk nemen ze actief deel aan het gemeenschapsleven van ons "Twaalf Dorpenparadijs".
Ons jaarlijks eetfestijn, om, behalve de innerlijke mens, ook onze kas te spijzigen, is hier een goed voorbeeld van.
Maar ook andere initiatieven dragen bij om ons in ons "heem" thuis te voelen en het begrip "heemkunde" te propageren.