Oorkonde geslaagde restauraties;

Het uitreiken van oorkondes geslaagde restauraties is een jaarlijks initiatief van het “Verbond van de Kringen voor Heemkunde Oost-Vlaanderen”, thans omgedoopt tot “Heemkunde Oost-Vlaanderen”.

 

 

2004

 

De Vinkemolen

 

De restauratie en de heropbouw van “de Vinkemolen” op de Franskouter werd op 1 oktober 2004 bekroond met een oorkonde voor geslaagde restauraties. 

 

 

In totaal werden 39 bekroonde restauraties aan het publiek voorgesteld.

 

Tijdens een academische zitting in het cultureel centrum van Lokeren, belichtte de voorzitter van “Heemkunde Oost-Vlaanderen”,  de heer Robert Ruys het wel en wee van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Hierbij kwam ook de rol van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen aan bod. Voorts werd aandacht besteed aan de bescherming van stads- en dorpsgezicht, herbestemming van gerestaureerde panden en aan de symbolische betekenis.  Monumenten dragen een grote mate bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Maar ondanks de bestande wetgeving terzake, gaat er door toenemende verstedelijking en grote bouwmoede nog veel verloren.    

 

 

1997

 

Wijlegemkapel  & historische hoeve

 

Op voordracht van de heemkundekring Zwalm werden een tweetal gebouwen in de Zwalmse wijk Wijlegem bekroond met een oorkonde voor “geslaagde restauraties”. Het betroffen de restauraties van de Wijlegemkapel en van de historische hoeve gelegen (aan de Wijlegem 1) gelegen tegenover de Wijlegemkapel. Zowel de kapel als de hoeve zijn historisch nauw met elkaar verbonden. De kapel maakte vroeger deel uit va de St. Pietersabdij te Gent. In de hoeve had in de middeleeuwen de gezant van de St. Pietersabdij zitting op dagen dat hij het leen Wijlegem bezocht. De oorkondes zijn een jaarlijks initiatief van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde Oost-Vlaanderen.