Voordrachten en spreekbeurten

2013

18 januari 2013

Nieuwjaarsreceptie en Spreekbeurt:

De tijd van toen

Voor meer informatie klik hier.

2012

20 januari 2012

Nieuwjaarsreceptie en Spreekbeurt:

Protestanten en godsdiensttroebelen in de Zwalmstreek in de 16e eeuw.

Voor meer informatie klik hier.

 

2011

21 januari 2011

Nieuwjaarsreceptie en Spreekbeurt:

" Emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen naar Argentinie"

Voor meer informatie, verslag en foto's klik hier.

 

2010

22 januari 2010

Nieuwjaarsreceptie en Spreekbeurt:

" De Merovingische opgravingen in Beerlegem"

Voor meer informatie, verslag en foto's klik hier.

 

2009

23 januari 2009

Nieuwjaarsreceptie en Spreekbeurt: "Vondelingen"

Voor meer informatie, verslag en foto's klik hier.

 

2008

25 januari 2008

Nieuwjaarsreceptie & spreekbeurt heemkundekring Zwalm

Locatie: De zaal van de Vrije Basisschool van Hundelgem,  (Hundelgemse Steenweg, nabij de kerk ) zaal open 19.30 uur..
Aansluitend aan de nieuwjaarsreceptie met een kort voorwoord van de voorzitter vond er een voordracht plaats van spreker H. de Boeck.     Aanvang 20.00 uur

Onderwerp:  “Weet je nog wel?  Een spreekbeurt over de tijd van toen.

De begenadigd heemkundig spreker H. de Boeck nam ons mee terug naar de tijd van toen en haalde jeugdherinneringen op aan de hand van voorwerpen en oude prenten van vroeger. Aan bod kwamen: schooltijd, plechtige communie, de missiedagen met de donderpreken, processies en bedevaarten, kermis, uitgaan, werken, verliefd, verloofd, getrouwd, gezinsleven, oude ambachten, volkssporten, café en ontspanning.


 

2006

Dia-voordracht :  “Van de tijd van toen”. 

Spreker van dienst was dhr. Desiré De Bock.

 

In januari 2006 hield de gepensioneerde leerkracht Desiré De Boeck een gloedvol interactief betoog over ‘de tijd van toen’. Hij wist de aanwezigen meer dan 2 uur in de ban te houden. Hij hield zijn betoog aan de hand van tal van zelfgemaakte dia’s. Hij wist heel wat respons uit de zaal los te krijgen en had vaak de lachers op zijn hand. Naast de uitleg over oude gebruiksvoorwerpen, geloof, bijgeloof en gewoontes, gaf hij ook herhaaldelijk uitleg over oude Vlaamse uitdrukkingen en gezegden.  Kortom het was een gezellige boel ‘rondom een denkbeeldige Leuvense stoof’.  Kortom een avond die zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

2005

            Voordracht: “Inleiding stamboomonderzoek”.

In januari 2005 gaf dhr. Carlos Aelvoet, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Oost-Vlaanderen een voordracht over genealogie. De wijze waarop hij het onderwerp introduceerde,  met een citaat uit de bijbel, was bijzonder illustratief, om uit te leggen wat stamboomonderzoek eigenlijk inhoudt. Een van de bronnen van stamboomonderzoek is de mondelinge overlevering van verhalen en gebeurtenissen van grootouders, op kinderen en kleinkinderen en de vastleggingen van namen in de burgerlijke stand, op doodsbrieven en in parochieregisters. Voorts gaf de spreker nog tal van tips en wetenswaardigheden. Dhr. Aelvoet wees er tot slot op dat men lid kan worden van de VVF. Het VVF-lidmaatschap biedt tal van voordelen, zoals een abonnement op een tijdschrift en toegang tot gespecialiseerde stamboomdocumentatiecentra..

 

            2004  

Voordracht: “De Franse bezetting en de boerenkrijg in onze streek”.

In januari 2004 ging in de zaal ‘t Hofke te Meilegem de spreekbeurt door over de Franse bezetting en de boerenkrijg in onze streek. De spreker van dienst was de heer Marc Vuylsteke, voorzitter van de heemkundekring  “Businarias” te Maarkedal. De spreekbeurt was uitermate leerzaam en boeiend. De spreker illustreerde zijn betoog met een powerpointpresentatie. Ook deze spreekbeurt was een initiatief van de heemkundekring Zwalm.

2003       

Voordracht: “Dialecten onze streek”.

In januari 2003 hield prof. Johan Taildeman op uitnodiging van de heemkundekring Zwalm in de zaal ’t Hofke te Meilegem, een spreekbeurt over “Dialecten in onze streek”.  De prof. plaatste de dialecten in zijn historische context. Hij haalde tal van ludieke voorbeelden aan dewelke zijn betoog onderstreepte dat de dialecten een waardevolle bijdrage leveren aan de taaldiversiteit in België   

2002

Voordracht:  “Geuzen in het Oudenaardse”.

In januari 2002 ging in de zaal  ’t Hofke te Meilegem de spreekbeurt van onze streekgenoot, dhr. Edgar Van Drogenbroeck uit Horebeke, door. Hij wist als geen ander de toehoorders met zijn voordracht over de geuzen in het Oudenaardse in de ban te brengen. Vol vuur vertelde hij over “de geuzen”.  Met geuzen werden in die tijd protestanten en ketters aangeduid. Ook kwam de  vervolging van ketters en de inquisitie ter sprake.     

2001

Voordracht: “Vrijen en trouwen sinds de Middeleeuwen”. 

In januari 2001 wist prof. Chris Van Den Broecke van de R.U.G. de aanwezigen meer dan 2 uur lang te boeien met een luchtige spreekbeurt over vrijen en trouwen sinds de middeleeuwen. De spreekbeurt was doorspekt met anekdotes en aansprekende voorbeelden. De spreekbeurt ging door in de zaal ‘Den Oudenhof’ te Meilegem en was een groot succes, gelet op de opkomst en de reacties van de toeschouwers.

            2000

            Voordracht: “Heraldiek en wapenschilden”.

            In januari 2000 hield burgemeester B. Eeckhout van Zwalm, tevens secretaris van de Heraldische Commissie, op uitnodiging van de heemkundekring een uiteenzetting over heraldiek en familiewapenschilden. Tijdens de interessante uiteenzetting werden kleurrijke afbeeldingen van tal van wapenschilden getoond. Ook maakte de spreker de aanwezigen wegwijs in de procedure rond tot de aanvraag van een (familie)wapenschild.

1997

Voordracht:  

“ Het volmaakte huwelijk tussen stamboomkunde en heemkunde”

In november 1997 werd in Munkzwalm een gloedvolle voordracht gehouden over stamboomkunde in relatie tot heemkunde. De voordracht was een gezamenlijk initiatief van de lokale afd. van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, het Willemsfonds Zwalm en de heemkundekring Zwalm. De gastspreker was, de voorzitter van het verbond van de kringen voor heemkunde Oost-Vlaanderen.

1997

Voordracht:   “Jan de Lichte”

In februari 1997 werd in samenwerking met het Willemsfonds een voordracht georganiseerd over  het leven en sterven van de 18e eeuwse bendeleider Jan de Lichte.