Het bestuur van de heemkundekring Zwalm heeft de navolgende tentoonstellingen (mede) georganiseerd.

Jaar 2014

 

 

flyer 14/18

Klik hier voor meer informatie

 

Jaar 2012

 

 

flyer 3

Klik hier voor meer informatie

 

Jaar 2011

 

DVR affiche

 

Klik hier voor meer informatie

 

Jaar 2009

affiche

Klik hier voor meer informatie

 

Jaar 2008

 

Tentoonstelling in het kader van Open Monumentendag

Klik hier voor meer informatie.

           

Tentoonstelling: "Communie door de jaren heen"            

Van zaterdag 3 mei tot zondag 1 juni 2008 organiseerde de Heemkring in samenwerking met de kerkraad van de Dionisiuskerk van Roborst en het Davidsfonds een tentoonstelling over de gebruiken rond het 1e communiefeest, de plechtige communie en het vormsel uit het heden en het verleden.

De vernissage vond plaats op zaterdag 3 mei om 19 h en werd opgeluisterd met een muzikaal intermezzo.

Ons bestuurslid Guy De Noyette was de bezieler van deze tentoonstelling.

communieflyer

Meer hierover (foto's, verslag)

Klik hier

 

Jaar 2005

Tentoonstelling:  “Koningin Astrid – Een legende, een mythe”

Tentoonstelling betreffende het leven van de geliefde Koningin Astrid, naar aanleiding van de 70ste verjaardag van haar overlijden. Tevens is de geschiedenis van het Belgisch vorstenhuis te zien met foto’s, schilderijen, borstbeelden en een uitgebreide collectie van authentieke verzamelstukken.

De organisatie is in handen van de heemkundekring “De Zwalm” (op initiatief van Mario Baert) en in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwalm.

Openingsdagen:           zaterdag 27 augustus om 20u: opening

                                   Zondag 28/8, maandag 29/8, vrijdag 2/9, zaterdag 3/9 en zondag 4/9
                                         telkens van 13 tot 18 uur.

De tentoonstelling gaat door in de polyvalente zaal van het gemeentehuis, Zuidlaan 36 te Zwalm.

een

drie

Impressie van de tentoonstelling en van de bezoekers

Foto:  Marc Blaton

De initatiefnemer Mario Baert naast een foto

van zijn geliefde koningin Astrid

(Foto:  Frans Roest)

vier

Impressie van archiefmateriaal mbt het overlijden van koningin Astrid

Foto: Frans Roest

                       

         Jaar 2004

Tentoonstelling:  “Wereldbrand I in aquarellen en verzamelstukken”

in de periode van zaterdag 6 november tot en met 14 november 2004 vond er in de polyvalente zaal van het gemeentehuis te Zwalm een tentoonstelling over de eerste wereldoorlog (1914-1918) plaats. De tentoonstelling was een initiatief van familie G. Coene-De Smet, in samenwerking met de heemkundekring Zwalm en het gemeentebestuur van Zwalm.  De organisatie berustte bij de heemkundekring Zwalm, bijgestaan door de heemkundekring van Meldert en enkele verzamelaars van oorlogsmateriaal. 

Op 5 november 2004 om 20.00 uur vond de opening plaats van de tentoonstelling. Het welkomstwoord werd gesproken door de burgemeester Basiel Eeckhout. De Openingstoespraak werd gehouden door dhr. Marc Coene. In zijn toespraak ging hij in op de historiek van deze waanzinnige oorlog, tevens gaf hij een persoonlijke noot aan de tentoonstelling door te verwijzen naar het oorlogsdagboek van zijn grootvader Rene Coene. Grootvader Coene streed 4 jaar aan het IJzerfront. Op de tentoonstelling was zijn dagboek te zien. Voorts werd uit de privé-collectie van familie G. Coene-DeSmet tientallen onuitgegeven pentekeningen uit W.O. I  voor het eerst aan het publiek getoond.  De tentoonstelling werd aangevuld met honderden foto’s en attributen uit de collecties van diverse verzamelaars.

De opening volgende een receptie.  De tentoonstelling werd bezocht door circa  650 personen. Ook bezochten enkele scholen de tentoonstelling.  De organisatie van deze tentoonstelling kan met trots terugzien op een geslaagd evenement.

Op de tentoonstelling werden diverse foto’s genomen.   

 

vijf

 

 

zes

zeven

 

            Jaar  2002 

Tentoonstelling:  “Wereldoorlog II in beeld” 

Op initiatief van de heemkundekring Zwalm ging er in de week van 11 november 2002 in polyvalente zaal van het gemeentehuis een tentoonstelling over Wereldoorlog II door.

Naar aanleiding van de 60e verjaardag van de terechtstelling van Sylvain van de Velde op 31 maart 1942,  besloten de Oud-Strijders, het College van Burgemeester en Schepenen én de Heemkundekring Zwalm een tentoonstelling met als thema “Wereldoorlog II in beeld” in te richten.

Het interessante van deze tentoonstelling was dat er nog levende getuigen zijn die van dichtbij hebben meegemaakt wat het betekende te moeten leven onder een bezetter, censuur, deportatie en verraad. 

Het is dan ook goed dat er nog mensen bestonden die uit fierheid voor hun vaderland, of uit protest tegen onrecht dat de bezettende macht hen aandeed, weerstand boden. Eenvoudige mensen van bij ons, zoals de familie Rigaux,  Sylvain Van De Velde, commandant Frans De Coene, Alfons Loyez en nog anderen. Er was moed en idealisme voor nodig om zich niet neer te leggen bij de gang van zaken die er in het begin van de oorlog uitzag als een onomkeerbaar verloren gegeven. Zij hebben niet geaarzeld te reageren, goed wetende dat het hun hoofd kon kosten.

De tentoonstelling werd door meer dan 2000 bezoekers bezocht. Naar aanleiding van deze tentoonstelling werd een themanummer uitgegeven.  Het themanummer, “Beknopte geschiedenis  W.O. II,  Zwalmse mensen vertellen”, kost  € 3,--  en kan nabesteld worden via het secretariaat of e-mail.

 

          Jaar  2000

Tentoonstelling:
Kerstkaarten en nieuwjaarsbrieven uit het begin van de 20e eeuw”

Op initiatief van de heemkundekring Zwalm werd in het weekend van 21 januari 2000, in het lokaal ‘Den Oudenhof’ te Meilegem een tentoonstelling over kerst- en nieuwjaarskaarten ingericht. Samenstellers van deze tentoonstelling waren de bestuursleden Freddy Coussens en Guy De Noyette. De tentoonstelling werd een succes, mede doordat er aan het bezoek een nieuwjaarsreceptie was gekoppeld.

 

         Jaar 1996

Tentoonstelling:Zwalmse doodsprentjes”.


Op initiatief van de heemkundekring Zwalm  werd op 1, 2 en 3 november 1996 een unieke verzameling doodsprentjes tentoongesteld. De tentoonstelling ging door in de voormalige pastorij van Meilegem. De prentjes waren allemaal afkomstig uit de privé-collectie van mevrouw J. Larno, bestuurslid van de heemkundekring Zwalm.

De tentoonstelling die circa 4000 exemplaren omvatte, was overzichtelijk per deelgemeente tentongesteld. Ze omvatte alleen  doodsprentjes van personen die gestorven waren in Zwalm, dan wel geboren waren in Zwalm, maar elders waren gestorven.

Van (bijna) alle Zwalmse families waren er doodsprentjes terug te vinden. De tentoonstelling werd een groot succes en is zeker over een paar jaar voor herhaling vatbaar.