Publicaties :                      Persjaarboeken over groot Zwalm

 

 

Uitgever

Geschied- en heemkundekring  Zwalm

Auteur

Samengesteld door bestuurslid Marc Blaton

Inhoud

De persjaarboeken bevatten een verzameling gepubliceerde artikelen over Zwalm. De artikelen zijn eerder verschenen in o.a streekkranten, streek- en weekbladen en nationale kranten (met een streekeditie).
De onderwerpen zijn zeer gevarieerd van aard en geven een indruk weer van wat er zo al reilt en zeilt in de Zwalmse politiek, het socio-cultureel leven en in de sport.
Persjaarboeken zijn verschenen vanaf het jaar 1995 en zijn ingebonden in een ringband.Kostprijs

 Jaar 1993 (incompleet) 30 blz

€ 3.00

 

 Jaar 1994 (incompleet) 34 blz

€ 3.00

 

 Jaar 1995

€ 10.00

 

 Jaar 1996 (2 delen)

€ 20.00

 

 Jaar 1997

€ 10.00

 

 Jaar 1998

€ 10.00

 

 Jaar 1999

€ 10.00

 

 Jaar 2000

€ 10.00

 

 Jaar 2001

€ 10.00

 

 Jaar 2002

€ 10.00

 

 Jaar 2003   (nog niet bekend)

 

 Te bestellen via e-mail

 heemkringzwalm@telenet.be

 

 

 

 Verzendingskosten zijn niet inbegrepen.