nieuwe wimpel

Inhoud jaargang 16, 2011

Jaargang 16, Nr 1     maart 2011
Themanummer: DORP VAN DE RONDE
cover 16-1
Frydda Van de Velde
Geschiedenis van de fiets
5
Frydda Van de Velde
Fietsen, sport en wielerwedstrijden

11
Frydda Van de Velde
De ronde van Vlaanderen in 1913

15
Frydda Van de Velde
De fietsbel

18
Frydda Van de Velde
De fietsverlichting

19
Sadi Leroy
Michel Baele, uit klei gebakken

22
Frydda Van de Velde
Zwalmse wielerhistorie

26
Liliane Wambacq
Wielerhistorie van de familie Steyvers
39
Frydda Van de Velde
Zwalmse wielerclubs

41

Frydda Van de Velde
De fietsplaat

49

Jaargang 16, Nr 2     juni 2011
cover 16-2
Liliane Wambacq

Het Lant en Graefschap van Aelst in het Keyzerlijck Vlaenderen

5
Rita Baele
Een belangrijk element uit het leven van onze voorouders: de heg

7
Michel Duprez
.Doortocht van troepen in Meilegem tussen 1645 en 1712

11
Julia Larno
Overlijdens in Zwalm 2e semester 2010 en overlijdens buiten Zwalm in 2010

16
Rita Baele
Het verhaal van Jozef De Groote (vervolg)

20
Frydda Van de Velde
De handschoennijverheid in Sint-Denijs-Boekel en omstreken

25
Michel Duprez
Zwalmse uitdrukkingen deel 55
26

Jaargang 16, Nr 3     september 2011
cover 16-3
Matthijs Verschraegen - Niels De Temmerman

Tussen kerk en staat - Dorpspolitiek in de 19e eeuw te Sint-Denijs-Boekel.
Het bewind van Henri De Temmerman

5
Frans Roest
Dossier Boembekemolen

13
Liliane Wambacq
De historie van de verbroedering Zwalm-Schwalmstadt

19
Michel Duprez
Doortocht van Franse troepen in Meilegem in 1646 (vervolg)

25
Jantje zag eens pruimen hangen (Hieronimus van Alphen)

28
Guy De Noyette
De pompiers van Beerlegem - foto

28
Michel Duprez
Zwalmse spreekwoorden en gezegden deel 56
29

 

Jaargang 16, Nr 4     december 2011
cover16-4
Frydda Van de Velde

De handschoennijverheid in sint-Denijs-Boekel en omstreken.
De erfenis van de familie Volckaert

5
Johan Decavele
Protestanten en godsdiensttroebelen in de Zwalmstreek in de 16e eeuw
19
Rita Baele
Het levensverhaal van Jozef De Groote (slot)

20
Frans Roest
Terugblik op het diamanten huwelijk van Albert Spranghers en Angèle Van den Hecke - Een stoet in Roborst.
22
Rita Baele
Goories Nie of de toverheks van Mater

28
Rita Baele
In memoriam - erelid André Vanden Baere

30