nieuwe wimpel

Inhoud jaargang 20, 2015

Jaargang 20, Nr 1     maart 2015
20-1
Frydda Van de Velde
Woordje vooraf
4
Frydda Van de Velde
In memoriam erevoorzitter Michel Duprez

5
Frydda Van de Velde
Het Belgische leger tijdens de stellingenoorlog ...

7
Ella Vandenbusche
Het hoen van de Zwalmvalei

23
Julia Larno
Overlijdens in Zwalm - tweede semester 2014

24
Jeroen De Swaef & Guy De Noyette
Het beklijvende oorlogsverhaal van Urbain Braems

26
Jo Duprez (i.o.Michel Duprez)
Zwalmse spreekwoorden en gezegden deel 67

33

 

Jaargang 20, Nr 2     juni 2015
Cover20-2
Frydda Van de Velde
Woordje vooraf
4
Frydda Van de Velde
Jeroen De Swaef
I1916 - 1917 monotone oorlogsjaren aan het front

5
Julia Larno
Overlijdens 2014 - Oud-Zwalmenaren overleden buiten Zwalm

21
Ledenadministratie
Ereleden en steunende leden 2015

23
Liliane Wambacq
Duivensport en duivenmelkers: een uitstervend ras?

25
Frydda Van de Velde
Heemkundige uitstap naar Huissignies en Aubechies t.g.v. ons 20-jarig jubileum

30

 

Jaargang 20, Nr 3     september 2015
cover20-3
Frydda Van de Velde
Woordje vooraf
4
Frydda Van de Velde
I1918 - Het eerste bevrijdingsoffensief

5
Mededeling bestuur
Uitgave van het boek "Zwalmse tooggezegden"

14
Ledenadministratie
In memoriam Rachel Bousard

15
Matthijs Verschraegen
Op stap door Sint-Blasius-Boekel

19 

Jaargang 20, Nr 4     december 2015
cover 20-4
Frydda Van de Velde
Woordje vooraf
4
Frydda Van de Velde & Jeroen De Swaef
I1918 - De tweede en derde fase van het bevrijdingsoffensief

5
Mededeling bestuur
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en causerie "Van Franschmans en Walenmannen"

16
LJulia Larno
Overlijdens inwoners van Zwalm 1ste semester 2015

18
Frydda Van de Velde & Marie Claire Van de Velde
Herinneringen uit mijn kinderjaren - Maarie Claire Van de Velde vertelt over haar kindertijd in Nederbrakel en Sint-Maria-Latem (1928 - 1944)

19