nieuwe wimpel

In januari 1996 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift van de heemkundekring ‘de Zwalm’. Het tijdschrift heette toen nog, ‘de Zwalmbode’. 
Teneinde naamsverwarring te voorkomen met een ander Brakels tijdschrift, werd vanaf nr. 2 gekozen voor de naam ‘de Zwalmgalm’. 

In de Zwalmgalm worden artikelen gepubliceerd over het verre en minder verre Zwalmse verleden. Getracht wordt een diversiteit aan artikelen te brengen. De artikelen worden aangeleverd door leden, bestuursleden, gastschrijvers en geïnteresseerde derden.

Er verschijnen vier nummers per jaar. Elk nummer telt ongeveer 32 bladzijden.
De oplage bedraagt op dit ogenblik (19e jaargang) 400 exemplaren.

De redactie van ‘De Zwalmgalm’ staat open voor suggesties en commentaar op de inhoud van de gepubliceerde artikelen. Gastschrijvers die een bijdrage willen leveren, zijn steeds welkom.

Redactieraad: Sadi Leroy, Guy De Noyette, Frydda Van de Velde, Jeroen De Swaef, Rita Baele
Eindredactie: Frydda Van de Velde en Jeroen De Swaef
Print:: Nevelland nv Drongen

Artikels in voorbereiding

Publicatie voorzien
Guy De Noyette " Bijnamen "
Diverse auteurs Oude straatnamen, per deelgemeenten. Zie nummers jaargang 2013
Wie voor een van deze artikels over informatie beschikt of een eigen bijdrage hierover kan leveren, kan altijd contact opnemen met de auteur. Rechtstreeks of via het bestuur.

Inhoud vorige nummers: Jaargang 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  Volgens trefwoord
   
Adverteren in "De Zwalmgalm" - Zie onze tarieven.